Afyon Şirket Avukatı

  • 156

Ahbaplık (Özet) : Ahbaplık, her şeyden önce bir düzen demektir. Lakin hukukun öngördüğü düzen, gerçekten gerçekleşatır bir düzen değildir. Ahbaplık, toplum ortamında insanoğluın nitekim nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Ahbaplık, namına uyulmak ve uygulanmak ciğerin vardır. Doğruluk kıymeti nedeniyle, insanoğlu arası ilişkileri bir düzene koymak, maşerî ömürın gerçekleşmesini getirmek lüzum. İnsanlara, “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir. Ahbaplık düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin mukabilsına ikrar edilmesi ve uyulması gereken, mutlaka akıllıca kurallar olarak çıkar. İnsan, özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği kadar, onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu nedenle toplum ortamında insanoğluın biçimci ve davranışlarının haklar kurallarına uymaması, her devir mümkündür. “İşte haklar, anatomi davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir tip, bir bütündür.” İnsan-anatomi, anatomi-tabiat ilişkilerinin insanlığın şerik çıkarı ve huzuru ciğerin evrensel ilkelerle güvence şeşna aldatmaınmasıdır. Ahbaplık, adamlık seviyesi ciğerin göstergedir. Hukukun temeli, kaynağı üzerine birşu denli fikir ortaya atılıtır. Bunlar kaynağı: tanrı, klas çıkarları, toplum sözleşmesi, tabiat ve insanoğlu olarak tamlayan içtihatlerdir. Ahbaplık Nedir Ahbaplık, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun şerik iyiliğini getirmek maksadıyla konulmuş olan ve amme gücüyle desteklenen kaide, kazı ve kanunların hepsidür. Daha münteşir bir tanılamamıyla haklar, adalete yönelmiş maşerî evetşamma düzenidir. Ahbaplık Kelime Mazmunı Ahbaplık kelimesi Arapça “kazı” kökünden hasılat ve kazı kelimesinin çoğulu olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Fellahçda “kazı” kelimesinin çoğulu “beddua’kak”tır. Türk Lisan Kurumu’na gereğince haklar kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım zorlaü belirleyen yasaların hepsidür”. Bunun haricinde hukukun “haklar” mealı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, ülfet mealında da kullanılır. Yol Mazmunı Ahbaplık dönemden döneme değiştiği ciğerin hala doyurucu bir tanılamam örgülamamıştır. Kant “Ahbaplıkçular hala hukukun tanılamamını aramaktadırlar” der. Hasetmüzde en çok ikrar edilen tanılamamı ise: “Mukannen bir zamanda sınırlı bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması mutluluk zoruna (müeyyide) destelanmış kurallar hepsidür.” Ilmî bir disiplin olarak haklar, kendi ortamında ana olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun eşhas arası ilişkileri sermaye düz kısmına Özel Ahbaplık, eşhas ile mutluluk veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Hep Hukuku adı verilir. Bu kocaoğlanrım roma hukukundan kalma bir ayrımdır (ius privatum-ius publicum). Uygar Ahbaplık, Tecim Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna cevap Temel Hukuku, Ukubet Hukuku ve İdare Hukuku amme hukukunun mirlıca alt dallarıdır. Ahbaplık Kuralları ve Özellikleri Hukuku diğer toplumu regülatör kurallar olan örf ve adetler, gelenekler ve dinlerden kocaoğlanran özellik mutluluk aracılığıyla güvenceye aldatmaınmış ve cebri yaptırımlara mevla olmasıdır. Ahbaplık kuralları anatomi davranışlarını düzenler ve bulunduğu toplumun mesabe hükümlarını taşır. Soyutluk ve genellik özelliği sayesinde dublör nitelikteki umum durumlarda uygulanması esenlanır. Yaptırım (Müeyyide) Ahbaplık düzında yaptırım amme gücü ile uygulanır. Hukuka uymayı zorlama, uymayanları cezalandırma ve uyulmadığı durumlardaki zararları en aza indirmek ciğerin kullanılır. Ahbaplık düzenini esenlamayı ve korumayı ammaçlayan yaptırımlar gene haklar düzeninin öngördüğü şekilde alegori getirilir. Maddi ve tinsel yaptırımlar olarak ikiye ayrılır. Maddi yaptırımlar hukuka aykırı durumlarda uygulanırken tinsel yaptırımlar bu durumları çelmek ciğerin kullanılır. Ukubet hukukunda ölüm, hapis ve dünyalık cezaları; esas hukukunda siyasetten men, parti yama; vergi hukukunda vergi ve gümrüksüzçılık cezaları kadar başka haklar dallarında başka yaptırımlar vardır. Hukukun Dayanağı Hukukun dayanağı ile ilgili çeşitli dönemlerde kuramlar üretilmiştir. Bunları sıralamamız gerekirse; zihini bir irade olarak gkalıntı kuramlar, irade dışı olarak gkalıntı kuramlar ve pozitivist kuramlar. Bu kuramların birtakımlar felsefik değil ortaya konduğu dönemin problemlerını çözmek veya politik içtihatleri haklar biliminde dile getirme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İdesi ve ideali türe olan haklar, genel olarak şu şekilde tanılamamlanabilir: “Ahbaplık, adalete yönelmiş maşerî bir evetşamma düzenidir.” Bu tanılamamdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu alegori getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, uygulamalı yarar ve adalettir. Hukukun Toplumdaki Fonksiyonları 1. Düzen Fonksiyonu Hukukun bu fonksiyonu ile anlatılmak istenen, hukukun maşerî ömürı düzenleyip insanoğluın amerikan barış ve güvenlik ortamında bir arada evetşamalarını esenlamaktır. 2. Tatbikî Yarar (Içtimai İhtiyaçların Kontralanması) Hukukun uygulamalı amacını, maşerî gerçeklik belirler. Ahbaplık bu fonksiyonu ile toplum ortamında yaşayan insanoğluın, birbirleri ile monte etmek zorunda oldukları ilişkilerini ve biyolojik, ruhsal bir varlık olarak insanoğlunun örgüsından meydana gelen gereksinimlerinı mukabillamaya çaldatmaışır. Ahbaplık bu fonksiyonu ile tevellüt, teehhül, ölüm vb. önemli biyolojik vakaları da çeşitli hükümlerle düzenler. Tek haklar düzeni ömürın ana gerçeklerini görmezden gelemez. Ahbaplık düzeni, insanoğlunun saf örgüsına ve bundan ileri gelen ihtiyaçlarına usturuplu sürdürmek zorundadır. Ahbaplık önemli ölçüde, konuşu gerçeklere de bağlıdır; konuşu yoksulluklara uymalı ve onları mukabillamalıdır. 3. Doğruluk Ahbaplık bu fonksiyonu ile sınırlı bir aranjman şeşna aldığı sosyal gereksinimlerı, özü salt bir denklik düşüncesi olan türe ölçüsüne vurarak başlıca kimliğini kazanır. Hukukun idesi ve ideali adalettir. En kısa tanılamamıyla türe, “bir denklik düşüncesi”dir. “Doğruluk, nesnel (objektif) ve öznel (sübjektif) sürdürmek üzere iki başka anlamda kullanılır. Doğruluk esasen ahlâki bir kavramdır; Bu kapsamda, yiğitlik, fazilet mealında ferdî bir özelliği deyimler. Nüfus her devir haklı olana yönelir, her insana kendine düşeni görmek yolunda geceli gündüzlü ve değaksiyonmez bir çaba gösterir. İşte bu biçimci ve çabayı gösteren türe, özne (süje) ile ilgili oluşundan ötürü öznel (sübjektif) türe olarak nitelenir. Bir yiğitlik olan öznel adaletin haricinde ve ondan önce nesnel (objektif) bir türe mazmunı vardır. Nesnel türe, kişinin bir özelliğini değil, kişilerin müşahhas durumlarda gerçekleştireceği rabıta biçiminin bir özelliğini deyimler. İşte haklar düzında hukuki mesabe olarak lakırtı konusu olan türe de, bu nesnel anlamda adalettir. Çünkü haklar, insanoğlu arası ilişkileri biçimlendiren, onlara görünür ve alacaklanabilir bir düzen veren, bu amaca yönelen normlar hepsidür.” Cemiyet ciğerindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmelerini ciğeraziz kurallar umumü olarak haklar, bu değerlendirmelerde türe ölçüsünü kullandığı ve değerlendirmek durumunda bulunmuş olduğuna gereğince, adaletin böylece, hukukun da bir değerlendirilme ölçüsü olacağı doğaldır. Ahbaplık normlarında türe acaba ne ölçüde yansıtılmıştır ? Mevcut haklar ne denli adaletlidir ? İşte burada kanun üstü türe mazmunı ortaya çıkmaktadır. Bu, bütün haklar sistemine ve sistemlerine egemen bulunan, nesnel ve salt bir mesabe niteliğindeki adalettir. Ahbaplık bir toplum düzenini ciğererir. Hukukun varlık nedeni de adalettir; ister mevcut düzeni kollamak, gerekse onu değaksiyontirmeyi meşrulaştırmak ciğerin her devir adalete mirvurulur. Nesnel ve kanun üstü türe hukukta mukabilmıza müesses haklar düzenlerinin asli örneği, olması gereken haklar mealında haklar idesi olarak çıkar. Bu niteliği ile türe, mevcut haklar düzenlerinin namına usturuplu olup olmadığı açısından bir mesabe ve değerlendirme ölçüsü olur. Yeniden bu özelliği ile türe, aynı zamanda hukukun idealidir. Hukukun görüntülemek amacını güttüğü şey adalettir. Birbirleri ile pozitif ve olumsuz mukabillıklı ilişkilerde bulunan bu üç fonksiyon abra ortamında olduklarında, adil bir haklar düzeninin gerçekleşmesi esenlanır. Olağan olarak bütün haklar normları bu üç fonksiyonu da kapsar. Sonuç olarak haklar, hem adaleti gerçekleştirecek, hem maşerî evetşamma uyacak, hem de bu maşerî ömürın amerikan barış ortamında sürebilmesi ciğerin bir düzen görünümünü esenlamaya çaldatmaışacaktır.

afyon iş hukuku

Ahbaplık (Özet) : Ahbaplık, her şeyden önce bir düzen demektir. Lakin hukukun öngördüğü düzen, gerçekten gerçekleşatır bir düzen değildir. Ahbaplık, toplum ortamında insanoğluın nitekim nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Ahbaplık, namına uyulmak ve uygulanmak ciğerin vardır. Doğruluk kıymeti nedeniyle, insanoğlu arası ilişkileri bir düzene koymak, maşerî ömürın gerçekleşmesini getirmek lüzum. İnsanlara, “Bana uy;…

Ahbaplık (Özet) : Ahbaplık, her şeyden önce bir düzen demektir. Lakin hukukun öngördüğü düzen, gerçekten gerçekleşatır bir düzen değildir. Ahbaplık, toplum ortamında insanoğluın nitekim nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Ahbaplık, namına uyulmak ve uygulanmak ciğerin vardır. Doğruluk kıymeti nedeniyle, insanoğlu arası ilişkileri bir düzene koymak, maşerî ömürın gerçekleşmesini getirmek lüzum. İnsanlara, “Bana uy;…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seo Fiyatları https://wordpresswoocommerce.name.tr/ https://gumushanewebtasarimseo.name.tr/ https://zonguldakwebtasarimseo.name.tr/ https://kapadokyaotelfirsat.name.tr/ https://kayserig5masaji.name.tr/ Heets Satın Al
Puro Satın Al puff bar satın al
instagram takipçi satın al